Tấm Panel Sàn Bê Tông Nhẹ ALC | Tấm Panel Bê Tông Đúc Sẵn ALC

Liên hệ

Tấm panel sàn bê tông nhẹ hay còn gọi là Tấm panel bê tông đúc sẳn ALC
Kích thước tấm sàn
1200x600x75mm
(1200÷3800) x600x100mm
(1200÷4800) x600x150mm
(1200÷4800) x600x200mm
0921 2222 62