GẠCH BÊ TÔNG NHẸ KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) 600*300*200mm

Liên hệ

Tên sản phẩm: Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp (AAC)

Kích thước: 600*300*200mm

  • Định mức/quy đổi: 27,77 Viên/M3 ; 5,55 Viên/M2 ; Như vậy là 5m2/M3.
  • Tỷ trọng/khối lượng: Khối lượng tự nhiên 650kg/M3 ~> 23kg/Viên.
  • Sai số kích thước: =/-1mm, Tỷ lệ co khô tự nhiên: 0,2mm/m; Tỷ trọng khô tự nhiên: 550-600kg/m3 cho cấp cường độ 3.5 Mpa.
  • Hệ số dẫn nhiệt: 0,11 – 0,14 W/mK ; Hệ số cách âm từ 38 – 45 decibel.
0921 2222 62